Униор Комерц

Контакт

Ве молиме, контактирајте не доколку имате било какви прашања или поплаки,
а ние ќе Ви одговориме во најкраток можен рок.

Контакт - Дирекција

Горан Ковачевски
Управител
Тел: +389 (0)2 2432 089
Тел: +389 (0)2 2432 057
E-mail: goran.kovacevski@uniorkomerc.com.mk

Војко Водовник
Управител
Тел: +389 (0)2 2432 089
Тел: +389 (0)2 2432 057
E-mail: vojko.vodovnik@unior.si

Контакт - Комерција

Игор Марковски
Моб.: +389 (0)70 359 668
Тел: +389 (0)2 2432 089
Тел: +389 (0)2 2432 057
E-mail: igor.markovski@uniorkomerc.com.mk

Александар Ристевски
Моб.: +389 (0)71 321 853
Тел: +389 (0)2 2432 089
Тел: +389 (0)2 2432 057
E-mail: aleksandar.ristevski@uniorkomerc.com.mk

Душан Јакимовиќ
Моб.: +389 (0)71 368 706
Тел: +389 (0)2 2432 089
Тел: +389 (0)2 2432 057
E-mail: dusan.jakimovic@uniorkomerc.com.mk

Контакт - Финансии & Администрација

Ивана Николовска Анчевска
Моб.: +389 (0)70 219 756
Тел: +389 (0)2 2432 089
Тел: +389 (0)2 2432 057
E-mail: ivana.ancevska@uniorkomerc.com.mkЛокација на УНИОР КОМЕРЦ 
Please contact us if you have any questions or complaints,
and we will answer you as soon as possible.

Headquarters

Goran Kovačevski
General manager
Phone: +389 (0)2 2432 089
Phone: +389 (0)2 2432 057
E-mail: goran.kovacevski@uniorkomerc.com.mk

Vojko Vodovnik
General manager
Phone: +389 (0)2 2432 089
Phone: +389 (0)2 2432 057
E-mail: vojko.vodovnik@unior.si

Sales

Igor Markovski
Cell: +389 (0)70 359 668
Phone: +389 (0)2 2432 089
Phone: +389 (0)2 2432 057
E-mail: igor.markovski@uniorkomerc.com.mk

Aleksandar Ristevski
Cell: +389 (0)71 321 853
Phone: +389 (0)2 2432 089
Phone: +389 (0)2 2432 057
E-mail: aleksandar.ristevski@uniorkomerc.com.mk

Dušan Jakimović
Cell: +389 (0)71 368 706
Phone: +389 (0)2 2432 089
Phone: +389 (0)2 2432 057
E-mail: dusan.jakimovic@uniorkomerc.com.mk

Administration & Finance

Ivana Nikolovska Ancevska
Cell: +389 (0)70 219 756
Phone: +389 (0)2 2432 089
Phone: +389 (0)2 2432 057
E-mail: ivana.ancevska@uniorkomerc.com.mkView UNIOR KOMERC Location