Униор Комерц

Контакт - Локација

Униор Комерц е лоциран во Скопје, северо-западниот дел од Македонија.

Униор Комерц - Европа, Македонија

Одалеченост од:
Приштина - 100 km
Тирана - 310 km
Софија - 220 km
Белград - 430 km
Солун - 220 km


Види поголема мапа на УНИОР КОМЕРЦ

Најблиски аеродроми се:
Скопје (Александар Македонски) - 15 km
Охрид (Св. Апостол Павле)- 180 km
Приштина (Адем Јашари) - 105 km